Redukce bezškálových grafů pomocí genetických algoritmů

Redukce bezškálových grafů pomocí genetických algoritmů

Autor práce

Martin Střílka
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Pavel Krömer, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci