Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Author

Samuel Pastva
Masaryk University in Brno, Fakulta informatiky

Supervisor

prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

About the project

Year

2017

Share