Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Autor práce

Samuel Pastva
Fakulta informatiky

Vedúci práce

prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu