Optimalizácia toku dát v sieti poskytovatel´a služby

Optimalizácia toku dát v sieti poskytovatel´a služby

Author

Ivana Hucková
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatics and Information Technologies

Supervisor

Ing. Martin Hrubý, PhD. 

About the project

Year

2014

Share