Optimalizácia toku dát v sieti poskytovatel´a služby

Optimalizácia toku dát v sieti poskytovatel´a služby

Autor práce

Ivana Hucková
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Martin Hrubý, PhD. 

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu