Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne

Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne

Author

Benčič Anton

Supervisor

Bieliková Mária

About the project

Year

2012

Share