Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne

Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne

Author

Benčič Anton
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatics and Information Technologies

Supervisor

Bieliková Mária

About the project

Year

2012

Share