Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne

Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne

Autor práce

Benčič Anton
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu