Monetizace vysokorozpočtových herních titulů

Monetizace vysokorozpočtových herních titulů

Author

Nejepínský Adam
Prague University of Economics and Business, Fakulta informatiky a statistiky

Supervisor

Pavlíček Antonín

About the project

Year

2013

Share