Monetizace vysokorozpočtových herních titulů

Monetizace vysokorozpočtových herních titulů

Autor práce

Nejepínský Adam
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Pavlíček Antonín

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci