Moderní techniky pro aplikace dataminingu

Moderní techniky pro aplikace dataminingu

Author

Viktorin Adam

Supervisor

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

About the project

Year

2015

Share