Moderní techniky pro aplikace dataminingu

Moderní techniky pro aplikace dataminingu

Autor práce

Viktorin Adam
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci