Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí

Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí

Author

Lukáš Marták
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatics and Information Technologies

Supervisor

Ing. Márius Šajgalík, PhD.

About the project

Year

2017

Share