Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí

Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí

Autor práce

Lukáš Marták
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Márius Šajgalík, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu