Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++

Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++

Author

Rybová Veronika
Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Supervisor

Veselý Vladimír

About the project

Year

2012

Share