Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++

Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++

Autor práce

Rybová Veronika
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Veselý Vladimír

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci