Metody pro kombinování modelů a klasifikátorů

Metody pro kombinování modelů a klasifikátorů

Author

Černý Jan
Czech Technical University in Prague

Supervisor

Kordík Pavel

About the project

Year

2010

Share