Metody pro kombinování modelů a klasifikátorů

Metody pro kombinování modelů a klasifikátorů

Author

Černý Jan

Supervisor

Kordík Pavel

About the project

Year

2010

Share