Metody pro kombinování modelů a klasifikátorů

Metody pro kombinování modelů a klasifikátorů

Autor práce

Černý Jan
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Kordík Pavel

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci