Integrácia softvérových nástrojov na podporu riadenia projektov pomocou internetových robotov

Integrácia softvérových nástrojov na podporu riadenia projektov pomocou internetových robotov

Author

Maroš Novák
Fakulta riadenia a informatiky

Supervisor

Ing. Roman Hauptvogel, PhD.

About the project

Year

2017

Share