Integrácia softvérových nástrojov na podporu riadenia projektov pomocou internetových robotov

Integrácia softvérových nástrojov na podporu riadenia projektov pomocou internetových robotov

Autor práce

Maroš Novák

Vedúci práce

Ing. Roman Hauptvogel, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu