Hodnocení nástrojů pro procesní modelování

Hodnocení nástrojů pro procesní modelování

Author

Andrea Engeová
Prague University of Economics and Business, Fakulta informatiky a statistiky

Supervisor

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

About the project

Year

2017

Share