Hodnocení nástrojů pro procesní modelování

Hodnocení nástrojů pro procesní modelování

Author

Andrea Engeová

Supervisor

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

About the project

Year

2017

Share