Hodnocení nástrojů pro procesní modelování

Hodnocení nástrojů pro procesní modelování

Autor práce

Andrea Engeová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu