Forenzní analýza sítě Bitcoin

Forenzní analýza sítě Bitcoin

Author

Tomáš Drozda

Supervisor

Ing. Vladimír Veselý, Ph.D.

About the project

Year

2016

Share