Forenzní analýza sítě Bitcoin

Forenzní analýza sítě Bitcoin

Autor práce

Tomáš Drozda
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Vladimír Veselý, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci