Autentizace na chytrých telefonech pomocí malých otřesů

Autentizace na chytrých telefonech pomocí malých otřesů

Author

Zdeňka Sitová
Masaryk University in Brno, Faculty of Informatics

Supervisor

Václav Matyáš

About the project

Year

2015

Share