Aspect-based sentiment analysis of conference review forms

Author:

Sára Juranková
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Supervisor:

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr

About project:

Share: