Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Autor práce

Sára Juranková
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci