Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Autor práce:

Sára Juranková
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce:

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr

Zdieľať túto prácu: