Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Autor práce

Sára Juranková

Vedúci práce

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu