Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Author

Robin Antonič
Mendel University in Brno, Faculty of Economics and Administration

Supervisor

Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share