Algoritmy pre rozpoznávanie obrazcov pri štúdiu kozmického žiarenia ultravysokých energií v rámci JEM-EUSO experimentu

Algoritmy pre rozpoznávanie obrazcov pri štúdiu kozmického žiarenia ultravysokých energií v rámci JEM-EUSO experimentu

Author

Erik Gajdoš

Supervisor

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

About the project

Year

2014

Share