Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce:

Patrik Goldschmidt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce:

Ing. Jan Kučera

Sdílet tuto práci: