Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce

Patrik Goldschmidt
Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jan Kučera

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu