Analýza vícevariačních sítí

Autor práce:

Tomáš Anlauf
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce:

doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.

Sdílet tuto práci: