ACM SPY 2015: IT firmy hledají řešení v diplomových pracích

Praha 2. listopadu 2015 – V šestém ročníku soutěže o nejlepší IT diplomovou práci roku ACM SPY 2015 bylo z celkového počtu 1 881 úspěšně obhájených prací z 18 zapojených fakult do semifinále vybráno 18 prací. Porota v současné době hodnotí jejich kvalitu a odbornost. 8 až 10 nejlepších prací se poté utká ve finále. Někteří úspěšní studenti se díky ACM SPY často dostávají do hledáčku světově významných technologických a IT firem. V minulých ročnících se soutěže účastnilo mnoho výjimečných prací, jejichž autoři dnes zastávají významné odborné pozice jak ve firemní sféře, tak i na akademické půdě, kde se věnují vědecké práci, popřípadě zakládají vlastní startupy.
Závěrečné práce jsou často zdrojem zajímavých a neotřelých řešení pro projekty komerčních subjektů. Partnerství s vysokými školami a univerzitami je tak pro ně a pro současný vývoj moderních technologií a vědy velice podstatné. Samotné technologické trendy jsou dobře vysledovatelné i v tématech diplomových prací. V soutěži ACM SPY je tak možné vypozorovat několik zajímavých témat, která se ve volbě studentů a jejich vedoucích v České republice a na Slovensku objevovala nejčastěji.

„V diplomových pracích, které jsou přihlášené do letošního roku soutěže o IT diplomovou práci roku, sledujeme významný vzestup kvality zpracování tématu Počítačové grafiky a multimédií. Z této oblasti bylo do semifinále vybráno 8 prací. Následují témata spojená s oborem Softwarové inženýrství a umělou inteligencí se shodným počtem 5 prací postupujícími do semifinále,“ uvedl Tomáš Krátký, Products and Services Director ve společnosti Profinit, manažer soutěže ACM SPY.

Kvalita vysokoškolského vzdělávání v oboru informačních a komunikačních technologií je v České republice i na Slovensku na velmi vysoké úrovni. Svědčí o tom řada významných a úspěšných mezinárodních IT společností vzniklých v těchto zemích. Velké zahraniční korporace a světově uznávané značky projevují o studenty, absolventy a experty z Čech a Slovenska v posledních letech stále větší zájem. Na trhu práce jsou totiž zkušení IT experti stále nedostatkovým artiklem, a proto se firmy obrací na univerzity. Potvrzují to významní nadnárodní hráči, jako například Red Hat, Honeywell, Profinit, nebo CZ.NIC a další.

„S univerzitami spolupracujeme velice úzce již mnoho let. Ceníme si zejména inovativního přístupu studentů k řešeným problémům. Studenti pracují na projektech v reálném prostředí, a to je přínosem nejen pro nás, jako vývojové centrum, ale také pro samotné studenty, kteří se tímto dostávají do styku s praxí. Pracují tak na reálných produktech spolu se zkušenými lidmi z oboru,“ uvedl Radovan Musil, ředitel vývojového centra společnosti Red Hat.
Podle Českého statistického úřadu v roce 2014 studovalo Informatiku na všech Vysokých školách v České republice přes 21,5 tisíce studentů. Studentky jsou v tomto čísle zastoupeny v 17 %, v absolutním čísle jich tedy tento obor navštěvovalo přes 8 100. Z celkového počtu vysokoškolských studentů tohoto oboru jich 95 % studovalo bakalářský nebo magisterský obor, doktorandi byli zastoupeni ve zbylých 5 %.

„Podle posledního průzkumu mezi absolventy naší fakulty získá práci ještě před ukončením studia 53 % z nich. Dalších 41 % studentů pak nastoupilo do práce do tří měsíců od ukončení studia. Převážná většina z nich pak zůstává v oboru IT, poptávka po absolventech tohoto oboru totiž v Brně stále převyšuje nabídku,“ uvedl doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., děkan Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, který je předsedou poroty soutěže pro letošní rok.

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://itspy2.wpengine.com/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

O soutěži ACM SPY
ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) je jediná oficiální soutěž nejprestižnějších českých a slovenských univerzit a profesní organizace ACM (Association for Computing Machinery) o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi.
ACM SPY 2015 je již šestým ročníkem této soutěže. Každoročně mohou fakulty prestižních českých a slovenských univerzit nominovat až 10 IT prací od svých studentů. Jejich kvalita je pak posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace.
Soutěž organizují české a slovenské univerzity ve spolupráci se soukromými firmami. Hlavním organizátorem ročníku 2015 je vedle ACM také společnost Profinit. Více informací lze nalézt na internetových stránkách itspy2.wpengine.com a www.acm-spy.sk.

O společnosti Profinit, s. r. o.
Společnost Profinit, s.r.o. je členem nadnárodní skupiny New Frontier Group, leadra v oblasti digitální transformace organizací a firem ve střední a východní Evropě. S více než 2000 zaměstnanci v 17 zemích patří do TOP 10 největších poskytovatelů ICT služeb v celém CEE regionu. Zároveň se řadí ke špičce v oblasti vývoje software na zakázku, data managementu, datových skladů a business intelligence.
Profinit má řadu významných zákazníků z finančního a telekomunikačního sektoru, utilit a státní správy. Společnost se primárně zaměřuje na konzultační služby v oblasti digitální transformace, technologické služby a outsourcing. Nabízí také řadu inovativních nástrojů a řešení pro eCommerce, mCommerce, podporu a řízení obchodní sítě, zákaznickou péči, digitální marketing, fraud management, performance management a správu podnikového obsahu. Podle údajů IDC (2012) patří Profinit mezi 5 největších firem v oblasti vývoje software na zakázku v České Republice a je držitelem řady dalších ocenění. Více na www.profinit.eu.