ACM SPY 2015: IT firmy hľadajú riešenia v diplomových prácach

2. 11. 2015

Praha 2. novembra 2015 – V šiestom ročníku súťaže o najlepšiu IT diplomovú prácu roku ACM SPY 2015 bolo z celového počtu 1 881 úspešne obhájených prác z 18 zapojených fakúlt do semifinále vybraných 18 prác. Porota v súčasnej dobe hodnotí ich kvalitu a odbornosť. 8 až 10 najlepších prác bude potom súťažiť vo finále. Niektorí úspešní študenti sa vďaka ACM SPU často dostávajú do hľadáčika svetovo významných technologických a IT firiem. v minulých ročníkoch sa súťaže zúčastnilo mnoho výnimočných prác, ktorých autori sú dnes na významných odborných pozíciách, ako vo firemnej sfére, tak aj na akademickej pôde, kde sa venujú vedeckej práci, prípadne zakladajú vlastné startupy.

Záverečné práce sú často zdrojom zaujímavých a nových riešení pre projekty komerčných subjektov. Partnerstvo s vysokými školami a univerzitami je tak pre nich a pre súčasný vývoj moderných technológií a vedy veľmi podstatné. Samotné technologické trendy sú dobre vypozorovateľné aj v témach diplomových prác. V súťaži ACM SPY je tak možné vypozorovať niekoľko zaujímavých tém, ktoré sa vo voľbe študentov a ich vedúcich v Českej republike a na Slovensku objavovali najčastejšie.

„V diplomových prácach, ktoré sú prihlásené do tohto ročníka súťaže o IT diplomovú prácu roku, sledujeme výrazný vzostup kvality spracovania témy Počítačovej grafiky a multimédií. Z tejto oblasti bolo do semifinále vybraných 8 prác. Nasledujú témy spojené s odborom Softvérové inžinierstvo a umelou inteligenciou so zhodným počtom 5 prác postupujúcimi do semifinále,“ uviedol Tomáš Krátký, Products and Services Director v spoločnosti Profinit, manažér súťaže ACM SPY.

Kvalita vysokoškolského vzdelávania v odbore informačných a komunikačných technológií je v Českej republike aj na Slovensku na veľmi vysokej úrovni. Svedčí o tom množstvo významných a úspešných medzinárodných IT spoločností, ktoré vznikli v týchto krajinách. Veľké zahraničné korporácie a svetovo uznávané značky prejavujú o študentov, absolventov a expertov z Čiech a Slovenska v posledných rokoch stále väčší záujem. Na trhu práce sú totiž skúsení IT experti stále nedostatkovým artiklom, a preto sa firmy obracajú na univerzity. Potvrdzujú to významní nadnárodní hráči, ako napríklad Red Hat, Honeywell, Profinit, alebo CZ.NIC a ďalšie.

„S univerzitami spolupracujeme veľmi úzko už mnoho rokov. Ceníme si najmä inovatívny prístup študentov k riešeným problémom. Študenti pracujú na projektoch v reálnom prostredí, a to je prínosom nielen pre nás, ako vývojové centrum, ale aj pre samotných študentov, ktorí sa týmto dostávajú do styku s praxou. Pracujú tak na reálnych produktoch spolu so skúsenými ľuďmi z odboru, „uviedol Radovan Musil, riaditeľ vývojového centra spoločnosti Red Hat.

Podľa Českého štatistického úradu v roku 2014 študovalo informatiku na všetkých vysokých školách v Českej republike viac než 21,5 tisíc študentov. Študentky sú v tomto čísle zastúpené v 17%, v absolútnom čísle ich teda tento odbor navštevovalo cez 8 100. Z celkového počtu vysokoškolských študentov tohto odboru ich 95% študovalo bakalársky alebo magisterský odbor, doktorandi boli zastúpení vo zvyšných 5%.

„Podľa posledného prieskumu medzi absolventmi našej fakulty získa prácu ešte pred ukončením štúdia 53% z nich. Ďalších 41% študentov potom nastúpilo do práce do troch mesiacov od ukončenia štúdia. Prevažná väčšina z nich potom zostáva v odbore IT, dopyt po absolventoch tohto odboru totiž v Brne stále prevyšuje ponuku, „uviedol doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., Dekan Fakulty informačných technológií Vysokého učení technického v Brne, ktorý je predsedom poroty súťaže pre tento rok.

Históriu súťaže môžete sledovať na blogu: http://itspy2.wpengine.com/category/blog/ alebo na Facebooku: www.facebook.com/itneninuda

O súťaži ACM SPY
ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) je jediná oficiálna súťaž najprestížnejších českých a slovenských univerzít a profesijnej organizácie ACM (Association for Computing Machinery) o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií. Cieľom súťaže je podporiť študentov v ich štúdiu a pomôcť im uplatniť túto snahu aj výsledky v praxi.
ACM SPY 2015 je už šiestym ročníkom tejto súťaže. Každoročne môžu fakulty prestížnych českých a slovenských univerzít nominovať až 10 IT prác od svojich študentov. Ich kvalita je potom posudzovaná akademickú porotou z pohľadu rešerše, výskumu, vyhodnotenia riešenia a realizácie.
Súťaž organizujú české a slovenské univerzity v spolupráci so súkromnými firmami. Hlavným organizátorom ročníku 2015 je popri ACM tiež spoločnosť Profinit. Viac informácií možno nájsť na internetových stránkach http://itspy2.wpengine.com a www.acm-spy.sk.

O spoločnosti Profinit, s. r. o.
Spoločnosť Profinit, s.r.o. je členom nadnárodnej skupiny New Frontier Group, lídra v oblasti digitálnej transformácie organizácií a firiem v strednej a východnej Európe. S viac ako 2000 zamestnancami v 17 krajinách patrí do TOP 10 najväčších poskytovateľov ICT služieb v celom CEE regióne. Zároveň sa patrí k špičke v oblasti vývoja softvéru na zákazku, data managementu, dátových skladov a business intelligence.
Profinit má množstvo významných zákazníkov z finančného a telekomunikačného sektora, utilít a štátnej správy. Spoločnosť sa primárne zameriava na konzultačné služby v oblasti digitálnej transformácie, technologické služby a outsourcing. Ponúka aj množstvo inovatívnych nástrojov a riešení pre eCommerce, mCommerce, podporu a riadenie obchodnej siete, starostlivosť o zákazníka, digitálny marketing, fraud management, performance management a správu podnikového obsahu. Podľa údajov IDC (2012) patrí Profinit medzi 5 najväčších firiem v oblasti vývoja softvéru na zákazku v Českej republike a je držiteľom množstva ďalších ocenení. viac na www.profinit.eu.