ROZHOVOR – Tomáš Krátký: Poslední, co byste měli udělat, je bez přemýšlení hodit diplomku do koše!

ROZHOVOR – Tomáš Krátký: Poslední, co byste měli udělat, je bez přemýšlení hodit diplomku do koše!

 Chcete se letos zúčastnit prestižního finále IT SPY? Zabookojte si lístek tady

Tomáš Krátký patří k inspirativním osobnostem. Možná si ho nezařadíte hned, ale brzy zjistíte, že jeho myšlenky už nějakou dobu slýcháte. A bez nadsázky – na pivo by si s ním měl skočit každý člověk, který studuje na vysoké škole IT obor a přemýšlí, co dál. Už jen kvůli tomu, že si vyslechne zcela realistický pohled na věc bez pomyslného „mazání medu kolem pusy“. Takových lidí jako Tomáš je vlastně docela málo.

Tomáš si svou otevřenost ostatně může dovolit. Z vysokoškolské lavice to dotáhl k vlastnímu startupu, který působí na globálním trhu. A na své akademické kořeny nezapomíná – dodnes ve svých přednáškových cyklech vrací univerzitám to, co se na nich naučil. Jako zástupce komerčního sektoru je navíc členem platformy IT SPY, která každoročně organizuje elitní vysokoškolskou soutěž.

Tom si na nás udělal čas těsně před odletem do New Yorku, kde si zařizuje svůj druhý domov. Samozřejmě nás zajímala celá řada věcí. Jak jsou na tom čeští studenti? Umí firmy vyžívat jejich potenciál, anebo se naopak studenti naučili zneužívat firmy? A co když to myslím se svým projektem zcela vážně? Jak pokračovat, jakmile mi předají magisterský diplom?

Současná situace na pracovním trhu studentům v dlouhodobém horizontu škodí

IT SPY: Jak se díváte na současnou situaci mezi mladými studenty na trhu práce v IT?

Tomáš Krátký: Řadu lidí pěkně naštvu, ale jsem alergický na spoustu věcí spojených s nejmladší generací studentů IT. Ať už jde o přemrštěné finanční nároky, neochotu zabrat na sto padesát procent a pohybovat se mimo komfortní zónu nebo ustupující důraz na základy computer science na úkor praktických aktuálně trhem vyžadovaných dovedností, i úsměvné hledání work-life balance ve dvaceti pěti letech. A takto bych mohl pokračovat. Dnešní nedostatek pracovních sil v IT pokřivuje celý trh, a i když se na první pohled zdá jako výhodný pro studenty, tak dle mého jim v dlouhodobém horizontu spíše škodí.

IT SPY: Naučily se firmy využívat potenciál, který leží na univerzitách?

Tomáš Krátký: To ani náhodou, ale některé firmy se aspoň snaží. I když v některých případech jde spíše o náborové aktivity než strategickou spolupráci s univerzitou.

Na druhou stranu to, že spolupráce často nefunguje, není vždy vyloženě chyba firem. Každý, kdo si vyzkoušel jednání s vysokou školou, ví, že to je komplikovaný proces. Opravu čest výjimkám, které naštěstí existují a pár jich znám. Velmi často je střet mentality akademického a korporátního světa prostě nepřekonatelný. Ten kompromis se pak hledá hrozně složitě. A stát s tím zatím i přes přijímání celé řady strategických záměrů nedokázal nic udělat.

Každý vám řekne, že firmy musí s univerzitami spolupracovat. Ale do praktických důsledků už to nikdo pořádně nerozpracoval.

IT SPY: Jak má vypadat ideální spolupráce univerzity a soukromé společnosti?

Tomáš Krátký: Záleží hodně na typu a zaměření firmy. Ale obecně je nejdůležitější, aby společně rozvíjené téma bylo důležité pro obě strany. Aby sedělo do strategických dlouhodobých či aspoň krátkodobých plánů společnosti a současně odpovídalo oblastem výzkumu, kterým se univerzita věnuje. Taková synergie namixovaná s trochou dobré vůle, trpělivosti a férovosti má velkou šanci na úspěch. V opačném případě se brzy dostaví nespokojenost.

IT SPY: Jak takovou spolupráci navázat?

Tomáš Krátký: Je nutné vytvořit si aspoň základní kontakty, pochopit, čím se univerzita zabývá a jak by to firmě mohlo být prospěšné. Prostředků je dnes již řada – centra spolupráce na univerzitách, dny otevřených dveří, partnerské dny. A samozřejmě IT SPY, komunitní aktivita, která přerostla rámec každoročního udělování cen, a která spojuje akademiky, studenty a firmy.

IT SPY: Čím můžou firmy univerzitám pomáhat?

Tomáš Krátký: V principu je to „potrava pro studenty“. Firmy mohou produkovat témata, zadání a projekty, vycházející z reálných potřeb trhu, ale také peníze a zkušenosti z praxe. To vše může univerzita konzumovat mnoha způsoby, a také to dělá – ať už jde o hostované přednášky, vypisovaná témata ročníkových projektů, diplomek a bakalářek nebo výzkumné projekty. A v neposlední řadě si také myslím, že spolupráce firma – univerzita dělá vysoké škole dobré PR a dává učitelům i studentům pocit, že všechna ta dřina nekončí ve ztracenu. Samotný výzkum je vždycky hodně náročný svou dlouhodobostí a někdy doslova hlemýždím tempem, kterým se pohybuje kupředu. A často vlastně i zpět nebo do stran. Pokud pak vidíte svou myšlenku, návrh či algoritmus převedený do praktického využití, byť nedokonale a neúplně, je to velká radost.

Že si vás někdo všimne sám? To by byla děsná náhoda

IT SPY: Dopsal jsem diplomku, co s ní dál?

Tomáš Krátký: Tak předně úspěšně obhájit. A pak záleží, jakou hodnotu v sobě diplomka ukrývá a jakou náturu má její autor. Rozhodně má smysl zabojovat v IT SPY o titul nejlepší práce roku, to je dobrý odrazový můstek. Celá řada diplomek vzniká v širším výzkumném týmu, nabízí se tedy možnost pokračovat dál na doktorátu a téma rozvíjet. Nebo může mít práce širší komerční potenciál, v takovém případě můžete zkusit některé z inovačních center. Možností je opravdu hodně. Rozhodně byste neměli bez přemýšlení hodit diplomku do koše!

IT SPY: Rozhodl jsem se tedy pokračovat. Jak ideálně postupovat, když chci svou myšlenkou zaujmout?

Tomáš Krátký: To se může hodně lišit podle toho, co je vaším cílem. Zda se snažíte nadchnout finanční či strategické investory, plánujete pokračovat na univerzitě ve výzkumu nebo třeba chcete vyhrát IT SPY. Společným jmenovatelem je ale vždy umění vypíchnout, čím je vaše práce zajímavá, v čem je její potenciál. Jsou o tom napsané tisíce knih, článků a přednášek. Zaujmout není jednoduché a člověk se to učí celý život.

IT SPY: Hodně lidí sází na to, že si jich někdo všimne sám…

Tomáš Krátký: Upřímně, taková šance je prakticky nulová. Kdo sedí v koutě a čeká, se většinou úspěchu nedočká. Musela by to být velká náhoda.

IT SPY: Jak se tedy nejlépe prodat?

Tomáš Krátký: Jak už jsem říkal, klíčem je pochopit, čím je vaše práce tak zajímavá pro stranu, které se snažíte prodat. Dobré vystupování nebo hezká prezentace jsou fajn, ale pokud neumíte uhodit na správnou strunu u vašich posluchačů, nemáte šanci. To například znamená myslet méně na sebe a více na ty druhé.

IT SPY: Pokud si myslím, že můj projekt má komerční využití, jak nejlépe postupovat?

Tomáš Krátký: Pokud vůbec nikoho neznáte a nevíte kde začít, pak je dobrým startovacím bodem inovační centrum na vaší škole. Ve velkých městech fungují startup komunity a inovační programy, kam se lze přihlásit a získat podporu. Dokonce i PR agentury mívají volnou kapacitu, kterou chtějí zdarma věnovat projektům v začátcích, vyplatí se na to tedy zeptat. A v neposlední řadě je tu IT SPY – na finálovém večeru potkáte řadu velmi zajímavých lidí, kteří vás mohou dobře nasměrovat.

Rozhodně nic nezkazíte, když si jen tak nezávazně uděláte vlastní firemní prezentaci, i když firmu zatím nemáte. Prostě klidně jen maketu. Už při její tvorbě si uvědomíte, že informace je potřeba strukturovat výrazně jinak než v anotaci diplomky.

IT naši společnost zcela změní. Bude to zábava

IT SPY: Jací jsou vůbec čeští a slovenští studenti? V čem vynikají?

Tomáš Krátký: Jsou chytří, a ještě stále schopni poměrně širokého spektra činností. Nejsou v kleci své vlastní specializace, jak k tomu někdy dochází na západních univerzitách. Také se mi líbí, že se více než dříve ptají po smyslu své práce, chtějí vidět nějaký praktický význam.

IT SPY: Nicméně daří se jim jejich nápady uplatňovat v praxi?

Tomáš Krátký: Dle mých zkušeností moc ne. Těžko se mi hledají správná slova, ale myslím, že v nás často převládá pohodlnost, strach a neochota dřít se do úmoru při cestě za svým snem. Jako by nám mělo vše spadnout z nebe rovnou do náruče. Tady není místo na hlubší rozbor tématu, ale své určitě hraje to, že od druhé světové války jsme na podnikání jako národ nebyli moc zvyklí, chybí nám větší množství „dobrých místních vzorů“, se kterými se můžeme ztotožnit, a v neposlední řadě se prostě máme moc dobře. Stačí se rozhlédnout kolem a každý musí vidět, jak snadno, pohodlně a bezpečně se nám tu ve srovnání s většinou světa žije. Není to identické, ale podobný trend je teď patrný i v Mekce startupů, v Silicon Valley. Velcí giganti jako Facebook či Google nabízí tak neskutečné platy a pracovní podmínky, že mladým už se nechce riskovat a dřít se kvůli něčemu, co má malou šanci na úspěch.

IT SPY: Zmiňujete Silicon Valley. Jak jsme na tom tedy ve srovnání se světem?

Tomáš Krátký: Kvalita univerzit a studentů a absolventů je na vysoké úrovni, což mj. dokazují i výsledky každoročního mezinárodního srovnání. Trochu zaostáváme ve schopnosti sebe a svůj projekt prodat. Často slýchávám, především od partnerů v USA, že k našemu technologickému talentu musí přidat svůj talent obchodní, aby věci správně fungovaly. Rozhodně to nevidím tak černobíle, ale něco na tom je.

IT SPY: Kam to vlastně všechno směřuje – ve vaší vizi jsem četl, že IT se v následujících letech prolne celou vysokoškolskou výukou.

Tomáš Krátký: Celá společnost se šíleným tempem digitalizuje, technologie vstupují do všech aspektů našich životů a IT se tak nutně stane součástí standardní výuky v daleko masivnějším měřítku. Samozřejmě v jiné podobě, než je tomu dnes. Myslím si, že musí postupně nastat rozdělení na jakési „základy pro život“ a pak klasickou computer science, která jde do hloubky a jejíž cílem zůstává vychovat experty v dané oblasti. Ale změn nás přirozeně čeká mnohem víc. Bude to zábava.

IT SPY: Má ČR v něčem reálný náskok?

Tomáš Krátký: To je velmi široká otázka. Ale pokud se omezíme na oblast vzdělávání v IT, tak v dnešním propojeném a globalizovaném světě už zásadní rozdíly nevidím. Nemyslím si, že bychom měli nějaký kritický náskok či výhodu, nebo že bychom naopak zaostávali. Prostě stojíme plus minus všichni na stejné startovací čáře a je jen na nás, jak s tím naložíme.

 Chcete se letos zúčastnit prestižního finále IT SPY? Zabookojte si lístek tady