Zdroje dát a reportovanie a analýzy v riadiacich systémoch na roznych úrovniach riadenia – strojová, výrobná a business inteligencia

Zdroje dát a reportovanie a analýzy v riadiacich systémoch na roznych úrovniach riadenia – strojová, výrobná a business inteligencia

Autor práce

Martin Miškuf
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci