Zařízení pro napodobení statických a dynamických vlastností písma

Zařízení pro napodobení statických a dynamických vlastností písma

Autor práce

Jan Pawlus
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci