Zařízení pro napodobení statických a dynamických vlastností písma

Zařízení pro napodobení statických a dynamických vlastností písma

Autor práce

Jan Pawlus
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu