Zachycení typického vytížení nad SQL Serverem

Zachycení typického vytížení nad SQL Serverem

Autor práce

Tomáš Bauer
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Radim Bača, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci