Využitie SVM na klasifikáciu znakov získaných z evidenčných čísel vozidiel

Autor práce

Daniel Václavik
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Peter Tarábek

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci