Vysokorychlostní paketové DMA přenosy do FPGA

Vysokorychlostní paketové DMA přenosy do FPGA

Autor práce

Jan Kubálek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci