Vizualizace pro porovnávání sekvencí proteinů

Vizualizace pro porovnávání sekvencí proteinů

Autor práce

Pavol Ulbrich
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci