Vizualizace pro porovnávání sekvencí proteinů

Vizualizace pro porovnávání sekvencí proteinů

Autor práce

Pavol Ulbrich

Vedúci práce

doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu