Vizualizace právních předpisů

Vizualizace právních předpisů

Autor práce

Martin Kelnar
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci