Multikamerový lokalizační systém založený na detekci černobílých vzorů

Multikamerový lokalizační systém založený na detekci černobílých vzorů

Autor práce

Ing. Jiří Ulrich
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Tomáš Krajník, Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci