Multikamerový lokalizační systém založený na detekci černobílých vzorů

Multikamerový lokalizační systém založený na detekci černobílých vzorů

Autor práce

Ing. Jiří Ulrich
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

doc. Ing. Tomáš Krajník, Ph.D.

O projekte

Ročník

2022

Zdieľať túto prácu