Verifikace ukazatelových programů pomocí lesních automatů

Verifikace ukazatelových programů pomocí lesních automatů

Autor práce

Martin Hruška
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Lukáš Holík

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci