Systém pre sledovanie a evidenciu pohybu motorových vozidiel II

Systém pre sledovanie a evidenciu pohybu motorových vozidiel II

Autor práce

Szalai Ladislav
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Michalko Miroslav

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci