Systém pre sledovanie a evidenciu pohybu motorových vozidiel II

Systém pre sledovanie a evidenciu pohybu motorových vozidiel II

Autor práce

Szalai Ladislav

Vedúci práce

Michalko Miroslav

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu