Systém pre sledovanie a evidenciu pohybu motorových vozidiel II

Systém pre sledovanie a evidenciu pohybu motorových vozidiel II

Autor práce

Szalai Ladislav
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Michalko Miroslav

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu