Super-Resolution Methods for Digital Image and Video Processing

Super-Resolution Methods for Digital Image and Video Processing

Autor práce

Lukeš Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Fliegel Karel

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci